Voor wie is BES?

BES is voor iedere buurt die versnelling in de energietransitie wil: voor bewoners die invloed willen houden op hun eigen warmtevoorziening, voor gemeenten die meer warmte-alternatieven willen bieden, en voor een maatschappij die meer zeggenschap bij de burger wil leggen.

Afnemers

BES is voor buurten, woningcorporaties, vastgoedeigenaren en bedrijven die nu aan de slag willen met een aardgasvrije gebouwde omgeving. In de buurt moet de energie zijn om samen te werken en eventueel eigenaarschap aan te gaan.

BES leent zich voor wijken met bestaande bouw met een gemixte isolatie (van label B tot F) en voldoende dichtheid van woningen. Denk bijvoorbeeld aan een combinatie van rijtjeswoningen, appartementen en af en toe twee-onder-een-kapwoningen. Eén BES is mogelijk vanaf ongeveer 400 woningen, waarbij opgeschaald kan worden tot 800 woningen. Op termijn kan het buurt energiesysteem worden gekoppeld aan een BES in de volgende buurt.

Gemeenten

Gemeenten krijgen de bevoegdheid de komende jaren aan te wijzen hoe hun wijken en buurten verwarmd zullen worden. Voor sommige wijken is een traditioneel warmtenet misschien een goede oplossing, of kunnen huizen zichzelf verwarmen met warmtepompen zonder het elektriciteitsnetwerk te belasten. Voor alle andere wijken creëert BES een nieuwe oplossing. Ook kan het als overbrugging worden ingezet, in afwachting van onderzoeken naar duurzame bronnen of restwarmte.

In zijn algemeenheid is de BES-techniek breed inzetbaar. Het is vooral interessant voor gemeenten met veel bestaande bouw met matige isolatie. Het BES is bij uitstek geschikt voor wijken waar zorgen heersen bij bewoners dat ze aan een warmtenet ‘vast’ komen zitten en daarmee onvoldoende invloed houden op het kiezen van leveranciers.

Het BES biedt kansen om bewoners meer te betrekken bij de buurt. En dat gaat vanwege koppelkansen verder dan alleen warmte.

Maatschappij

De maatschappij is gebaat bij meer aardgasvrije oplossingen in gebouwde omgeving die substantieel bijdragen aan de klimaatdoelstellingen. De huidige individuele warmtepompen zijn voor veel woningen ongeschikt en betekenen een te grote belasting voor het elektriciteitsnetwerk.

Het BES fungeert als een instapmogelijkheid voor collectieve warmte voor een relatief kleine groep afnemers vanaf 400. Hierbij wordt vanuit de techniek rekening gehouden met de aanwezige infrastructuur van elektra en kunnen kosten worden vermeden. Tevens wordt verduurzaming op buurtniveau georganiseerd (naar het buurtwarmte station) en daarmee vergemakkelijkt. Bovendien wordt de buurt op een goede manier betrokken bij de inrichting van haar leefomgeving.