Waar staan we?

We zijn op dit moment bezig om een aantal proeflocaties op te starten waar geleerd zal worden. Leren over zowel het inpassen van de techniek, als financiën en buurteigenaarschap. In combinatie met onderzoek naar ervaringen in binnen- en buitenland ontwikkelen we standaarden die in heel Nederland gebruikt kunnen worden

Lees meer over…

Leervragen

Coalitie coöperatie warmte

19 oktober 2021

Energie Samen, Alliander, Klimaatverbond Nederland en Rabobank bundelen krachten om samen buurtinitiatieven te gaan steunen op de sociale, technische, bestuurlijke en financiële aspecten van de wijkaanpak. Om hiermee de warmtetransitie te gaan versnellen. De gezamenlijke stip op de horizon is ten minste 1.000 aardgasvrije buurten.

De ondersteuning van het samenwerkingsverband gaat bestaan uit een drietal onderdelen:

  • een academie, die bewonersinitiatieven en professionals van gemeenten, woningcorporaties en netbeheerders toegang biedt tot relevante kennis;
  • een regionale dienstenorganisatie, die bewoners initiatieven professioneel ondersteunt bij het ontwikkelen, bouwen en exploiteren van een coöperatieve warmtevoorziening;
  • investeringsmogelijkheden, die toegang bieden tot geld in de verschillende fasen van de ontwikkeling van een warmtevoorziening.

Meer lezen? Lees dan hier verder over de ambitie coöperatieve warmte. Of bekijk het filmpje hiernaast.

Tweede proeflocatie: Hoogkamp in Arnhem

Juni 2021

Op 1 juni 2021 ondertekenden de gemeente Arnhem, Alliander en Hoogkamp Energie een intentieverklaring om te gaan onderzoeken of in de buurt Hoogkamp en een klein deel van Sterrenberg het Buurt Energie Systeem een passende warmtevoorziening zou kunnen worden.

Arnhem wil voor 2050 van het aardgas af. Om geen CO2 meer uit te stoten zijn duurzamere vormen van energie nodig dan fossiele brandstoffen. De gemeente juicht het daarom toe dat samen met de bewonerswerkroep Hoogkamp Energie en Alliander dit duurzame alternatief voor aardgas wordt onderzocht, zegt wethouder Cathelijne Bouwkamp: ‘Mooi om te zien dat de actieve bewoners zo veel werk hebben verzet. Nu gaan we verder onderzoeken hoe dit plan haalbaar en betaalbaar kan worden uitgevoerd.’

Paul Vlaar van Hoogkamp Energie: ‘Wij zijn voorstander van een collectieve oplossing voor de warmtevoorziening, waarmee we een betaalbare betrouwbare oplossing zoeken die past bij het karakter van de buurt. Afgelopen 5 jaar hebben we heel veel buurtbewoners gesproken die graag meewerken aan een duurzame wijk’.

Nu de intentieverklaring is ondertekend, worden de plannen verder uitgewerkt. Bewoners worden de komende tijd intensief betrokken bij de plannen. Zo hopen we voldoende draagvlak te krijgen. Het streven is dat dit systeem van collectieve warmte voor 2030 al operationeel is.

Nijmegen wordt een proeftuin in het Programma Aardgasvrije Wijken!

oktober 2020

Goed nieuws voor BES in het Nijmeegse Hengstdal. Het Ministerie van Binnenlandse Zaken geeft een rijksbijdrage van bijna 5 miljoen aan gemeente Nijmegen om een Buurt Energie Systeem in Hengstdal op te zetten. Met het geld van het ministerie starten gemeente Nijmegen, Alliander, woningcorporatie Woonwaarts en burgerinitiatief Duurzaam Hengstdal deze proeflocatie voor aardgasvrij wonen in Hengstdal. Daarin onderzoeken ze hoe zo’n systeem en de eventuele realisatie in een deel van de wijk het beste kan worden vormgegeven.

Eerste proeflocatie: Nijmegen

april 2020

Op 17 april 2020 ondertekenden de gemeente Nijmegen, Duurzaam Hengstdal, netwerkbedrijf Alliander en woningcorporatie Woonwaarts een gemeenschappelijke intentieverklaring. Samen met bewoners zullen de partijen onderzoeken of het Buurt Energie Systeem een geschikte oplossing is van het oostelijk gedeelte van de Bomenbuurt in de wijk Hengstdal.

De gemeente Nijmegen heeft de doelstelling om in 2045 energieneutraal te zijn. Het kijkt daarbij wijk voor wijk wat de beste oplossing is en ondersteunt onderzoek naar nieuwe aardgasvrije oplossingen, zoals deze. Het streven is dat een aantal wijken, waaronder Hengstdal, rond 2035 al aardgasvrij zijn. Een grote operatie die zorgvuldig en mét de buurt aangepakt moet worden. De gemeente Nijmegen, woningcorporatie Woonwaarts, netwerkbedrijf Alliander en Duurzaam Hengstal onderzoeken samen hoe Hengstdal aardgasvrij kan worden.