Waarom BES?

Nederland zit midden in een grote energietransitie. Fossiele energiebronnen zoals kolen en gas worden ingewisseld voor duurzame alternatieven zoals zonne-energie, windkracht of aardwarmte. Dat heeft ingrijpende gevolgen voor iedereen. De veranderingen bieden ook kansen voor nieuwe duurzame organisatievormen.

Warmtenetten in bestaande bouw komen op dit moment niet of nauwelijks van de grond. Om de ontwikkeling en de realisatie van een goede warmteoplossing in de bestaande bouw te helpen versnellen, ontwikkeld Alliander samen met een aantal partners het Buurt Energie Systeem. Een groot voordeel van deze oplossing is dat hiermee op kleine schaal gestart kan worden met het afkoppelen van woonwijken van het aardgas. Vanuit haar kerntaak wil Alliander de warmte transitie faciliteren, een duurzame en betrouwbare energie voorziening borgen en onnodige netinvesteringen voorkomen.