Koppelkansen

De aanleg van een Buurt Energie Systeem kan gecombineerd worden met allerlei andere vormen van buurtverbetering. We noemen dit koppelkansen.

 

Fysieke koppelkansen

Als voor de aanleg van het warmtenet de schop de grond in gaat, kan er ook meteen glasvezel aangelegd worden. Ook kan de publieke ruimte erboven worden aangepakt. Zo kan de buurt (samen met de gemeente) kiezen om het noodzakelijke onderhoud aan te pakken. Denk bijvoorbeeld aan nieuwe bestrating. Ook kan er gekeken worden of de buurt klimaatbestendig kan worden. Door klimaatverandering zullen er naar waarschijnlijkheid drogere zomers en heftige regenbuien komen. De straat kan zo teruggelegd worden dat waterpieken beter verwerkt worden en hitte sneller geabsorbeerd door het planten van meer groen.

Technische koppelkansen

De buurtwarmtepomp is gebaseerd op een collectieve warmtepomp met een vrij grote elektriciteitsaansluiting. Dat biedt mogelijkheden om deze te combineren met bijvoorbeeld een laadplein voor elektrische auto’s of een buurtbatterij. Zo kan er optimaal gebruik gemaakt worden van de mix van opwek, opslag en afname van energie.

 

Sociale koppelkansen

Het Buurt Energie Systeem kan eigendom van de buurt worden. Tijdens het proces van onderzoek en aanleg bepaalt de buurt mede hoe het proces verloopt. Dit biedt kansen voor bewoners met bepaalde expertises om zich te ontplooien. Buurtbewoners met bijvoorbeeld technische of juridische expertises kunnen meedenken tijdens het onderzoek of later plaatsnemen in het bestuur van de coöperatie.

Het Buurt Energie Systeem leent zich perfect voor sociale koppelkansen in de buurt vanwege het kleinschalige in buurtgerichte karakter. De buurt is de opdrachtgever. Er wordt dus gedacht vanuit de behoeften van de wijk. Het project kan bijvoorbeeld worden gekoppeld aan budgetten van de gemeente voor de verbetering van de buurt.