Duurzaam

Het Buurt Energie Systeem betekent een grote stap in de verduurzaming van de wijk. De huizen zelf gaan namelijk van het aardgas af.  De basisvariant van het systeem haalt op de meeste dagen met behulp van elektriciteit warmte uit de lucht. Alleen op piekmomenten wordt er bijgestookt met (groen) gas. Op termijn kan dat worden vervangen door bijvoorbeeld waterstof of worden afgekoppeld als de huizen verder zijn geïsoleerd. De CO2-besparing is begonnen, ook zonder extra isolatie van de woningen. De precieze besparing is uiteraard afhankelijk van de type woningen en de wijktypologie.

Het systeem is modulair: nieuwe technieken en bronnen kunnen naar wens aan- en afgekoppeld worden. Wanneer er in de omgeving een andere bron van warmte aanwezig is, kan deze aangesloten worden op het systeem. Dit geeft extra mogelijkheden voor verdere CO2-besparing, bijvoorbeeld door aqua- of geothermie. Indien voor de verduurzaming gekozen was voor bijvoorbeeld individuele wamtepompen of een traditioneel warmtenet, dan was deze mogelijkheid om extra te besparen niet mogelijk geweest.

Door de combinatie met een coöperatief warmtebedrijf, heeft de buurt de prikkel om te verduurzamen. Daarnaast hebben ze zelf invloed op hoe en wanneer de warmtevoorziening verder te verduurzamen en collectieve isolatie maatregelen te helpen ondersteunen.