Nieuwe oplossing voor bestaande bouw

Nederland kent verschillende soorten bebouwing. Lang niet elke wijk in Nederland is klaar voor de energietransitie. Slechts een deel van de woningen is op dit moment geschikt om op eigen kracht zonder aardgas te verwarmen, met bijvoorbeeld een individuele warmtepomp. Een ander deel van de woningen is matig tot zeer geschikt maar ligt in de buurt van een bestaand warmtenet. Dat betekent dat zij hier in de toekomst ook op kunnen aansluiten.

Op dit moment zijn er dus grofweg twee alternatieven voor aardgas: individuele oplossingen per woning, of collectieve warmtenetten voor duizenden woningen tegelijk. Het Buurt Energie Systeem biedt een alternatief dat op veel plaatsen toepasbaar is, en voordelen biedt ten opzichte van deze twee oplossingen.

Bestaande alternatieven

Individuele oplossingen zijn vaak een vorm van elektrische verwarming, bijvoorbeeld door middel van een warmtepomp. Om dit goed te laten werken moet de woning goed geïsoleerd zijn en een geschikte verwarmingsinstallatie hebben. Voor de meeste bestaande woningen is dat een dure en ingrijpende oplossing. Daarbij komt ook dat beschikbare restwarmte niet benut kan worden met een elektrische warmtepomp. Bovendien is het Nederlandse elektriciteitsnetwerk niet ontworpen op grootschalige inzet van individuele warmtepompen met beperkt geïsoleerde woningen.

Collectieve warmtenetten bedienen momenteel niet meer dan 5% van de Nederlandse huishoudens. In de traditionele warmtenetten zitten gebruikers vast aan één leverancier die de prijs bepaalt. Deze traditionele warmtenetten worden nagenoeg niet toegepast voor het gasloos maken van de bestaande woningen. Dat komt omdat enerzijds de investering in een warmtenet pas kan worden terugverdiend als duizenden gebouweigenaren tegelijk meedoen. En het lukt in de praktijk nooit om daar voldoende draagvlak voor te vinden. Anderzijds kampen dergelijke warmtenetten met nog een ander probleem: op veel plekken in Nederland is hooguit één hoge temperatuur warmtebron voorhanden. Dat levert risico’s op voor de leveringszekerheid en de investering. Een investering in een dergelijk netwerk is voor warmte-bedrijven dus niet aantrekkelijk. Dat houdt de ontwikkeling van warmtenetten in de bestaande bouw tegen.

 

Een nieuwe oplossing

Vanuit technisch en economisch opzicht bestaat er behoefte aan een nieuw alternatief: een goede warmte-oplossing op kleinere schaal, bijvoorbeeld wijk of buurt zonder de nadelen van individuele oplossingen en met de voordelen van een collectief warmtenet. Het Buurt Energie Systeem vormt dit alternatief.