Techniek

De techniek achter BES bestaat uit een Modulair Energie Systeem (MES). Een kleinschalig, decentraal warmtenet in combinatie met een buurtwarmtepomp. Daarin zitten warmtepompen die warmte aan de lucht onttrekken. In de toekomst kunnen ook andere duurzame warmtebronnen aangesloten worden.

De afzonderlijke onderdelen van het buurt energie systeem zijn:

  1. Een buurtwarmtepomp met een modulaire collectieve warmtepomp met piekvoorziening- en opslagvoorziening. Dit station levert warm water van 70°C.
  2. Een midden temperatuur warmtenet dat het warme water van het buurtwarmtepomp naar de woningen in de buurt vervoert.
  3. In elke woning zit een afleverset die het warmte water over het huis verdeelt.

De basisvariant van het systeem levert warm water van 70°C. Dat maakt extra isolatiemaatregelen van de bestaande woningen bij aanvang niet nodig. De radiatoren in de woningen hoeven niet aangepast te worden.

Het systeem is modulair. Dat betekent dat het zo ontworpen is dat in de toekomst ook andere bronnen zoals geothermie of restwarmte aangesloten kunnen worden. Delen van het systeem die dan niet langer nodig zijn kunnen eenvoudig worden verwijderd en elders worden ingezet. Daarnaast kunnen er op dit systeem ook andere duurzame energiebronnen, zoals zonnepanelen, aangesloten worden of worden aangekoppeld met naburige warmtenetten. Dit vergroot de flexibiliteit en betaalbaarheid. Het systeem kan dus ook dienen als overbruggingsoplossing.

De buurtwarmtepomp

De buurtwarmtepomp komt op een centrale plek in de buurt te staan. Het station bevat een aantal geschakelde lucht-water warmtepompen die stapsgewijs water tot 70°C verwarmen. Dit gebeurt zolang er nog niet met restwarmte of andere omgevingsbronnen wordt gewerkt.

In de buurtwarmtepomp zit ook een gasgestookte piek- en back-upketel die werkt op (groen) gas. Deze wordt ingezet op koude dagen, als de warmtevraag hoger is dan gebruikelijk. Het voorkomt bovendien dat we het elektriciteitsnetwerk onnodig moeten verzwaren. Door middel van automatiseringssoftware wordt de efficiëntie in de buurtwarmtepomp optimaal benut en kan de piek- en backup ketel minimaal worden ingezet. De piek- en backupketel kan op een later moment eenvoudig uit de buurtwarmtepomp worden verwijderd als de woningen beter geïsoleerd zijn.

Ook de warmtepomp kan in de toekomst worden aangepast als er andere warmtebronnen in de buurt beschikbaar komen. De techniek is zo ontworpen dat deze is voorbereid op aankoppeling van andere bronnen of de aansluiting op andere buurtwarmtenetten in de omgeving.

Schaalbaar en flexibel

Het buurtwarmtenet gebruikt water als medium. Dit maakt dat het systeem, vergeleken met technieken die elektriciteit of gas als transportmedium gebruiken, zeer flexibel is. Water kan via allerlei (duurzame) technieken worden verwarmd. Dat maakt het mogelijk in een later stadium nieuwe duurzame bronnen aan te sluiten op het systeem.

De modules of “bouw-blokken” van de collectieve warmtepomp maken dat deze zich relatief eenvoudig laat aanpassen als de warmtevraag verandert.  In de toekomst kan de geleverde watertemperatuur eventueel worden verlaagd om kosten te besparen. Dat is bijvoorbeeld handig als de woningen in de toekomt beter geïsoleerd worden. Het concept is daarmee zowel schaalbaar als flexibel.