Buurtcoöperatie

Als de buurt dat wil, kan het buurtwarmtenet in handen komen van bewoners zelf. Zij worden dan eigenaar van (een deel van) het systeem. Zo besluit de buurt zelf over aanpassingen van het systeem, en verdelen ze de kosten en opbrengsten. Zo wordt het buurtenergiesysteem een kloppend hart van een buurt waar niemand in de kou staat.

Het modulair energie systeem leent zich door de kleinschalige opzet goed voor buurteigenaarschap. Het is een overzichtelijk systeem voor 400 tot 800 woningen waarbij bewoners keuzes kunnen maken op het gebied van verduurzaming, temperatuur en koppeling met andere warmtenetten. Keuzes die bij een traditioneel warmtenet of all electric oplossingen niet gemaakt kunnen worden.

Het opzetten en exploiteren van een warmtebedrijf vraagt natuurlijk enige kennis en ervaring. Daarom ontwikkelen wij standaarden op grond van eerdere ervaringen in binnen – en buitenland. Hierin staat uitgelegd hoe een warmtebedrijf kan worden opgericht, welke activiteiten nodig zijn en hoe deze via standaardcontracten kunnen worden uitbesteed. Zo worden de risico’s geminimaliseerd en blijft de zeggenschap over het systeem behouden bij de buurt.

 

Werkwijze coöperatie

Het Buurt Energie Syteem kan worden ondergebracht bij een buurtcoöperatie waarvan de bewoners lid zijn. Zo ontstaat transparante inclusieve besluitvorming over de warmtevoorziening van de buurt. Daarnaast zorgt de buurtcoöperatie ervoor dat buren elkaar leren kennen en dat zij een betekenisvolle relatie kunnen aangaan met elkaar. Dat draagt bij aan een inclusieve buurt.

  • Bij aanvang kiest de coöperatie voor welk deel de buurt eigenaar wil zijn en voor welk deel het eigenaarschap wordt gedeeld met partners zoals bijvoorbeeld de gemeente, provincie of een infrastructuur partner.
  • De coöperatie beslist welke diensten de buurt wil uitbesteden aan professionele organisaties. Denk hierbij aan facturatie, administratie, beheer en onderhoud.
  • De coöperatie beslist hoe het bestuur wordt ingericht, en of hierin professionals of buurtbewoners worden benoemd.
  • De coöperatie organiseert het gesprek over nieuwe investeringen van het buurtwarmtebedrijf. De leden beslissen daarover op democratische wijze.
  • De eventuele winsten die het bedrijf maakt kunnen door de buurt zelf geïnvesteerd worden in bijvoorbeeld isolatie van de woningen, maar ook in het verbeteren van de wijk.
  • De coöperatie creëert een sociale infrastructuur waar de hele wijk bij betrokken is. Het stelt de buurt in staat om op een inclusieve manier te bepalen wat de buurt belangrijk vindt voor de toekomst van de wijk.